Vizualizace domů

Vizualizace rodinného domu je dnes již nezbytnou součástí při prodeji novostavby, ale i při prezentaci nemovitosti. Nejčastěji připravujeme vizualizaci rodinného domu ještě v době projektové přípravy, kdy je cílem navrhovanou nemovitost prodat. Rádi pomůžeme architektům nebo projektantům při prezentaci jejich návrhu klientovi. K rodinnému domu doplníme zahradu buď dle našeho uvážení, nebo dle dodaného projektu. Vizualizaci rodinného domu je možné připravit jak formou přípravy kompletní scény ve 3D tak formou zákresu do dodané fotografie.